OMT-fysioterapia

OMT-Fysioterapia

Tero Nikkarinen

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT-fysioterapia perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT-fysioterapia koulutus kestää Suomessa 2,5 vuotta fysioterapiakoulutuksen lisäksi. Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa. Pitkä erikoistumiskoulutus kattaa laajasti eri tutkimus- ja hoitomenetelmiä, mikä mahdollistaa asiakkaan tilanteen arvioimisen kokonaisvaltaisesti. Tarkka tutkiminen mahdollistaa tehokkaan ja tarkan hoidon, jolloin tuloksia saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

OMT:ssä käytetään fysikaalisten hoitojen lisäksi sekä fysioterapieutin suorittamia manuaalisia käsittelyitä, tarvittaessa manipulaatiota, että fysioterapeutin potilaalle ohjaamia aktiivisia harjoitteita nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuusnivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (esimerkiksi teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

Voit lukea lisää ja tutustua OMT-fysioterapia lisäkoulutukseen OMT-fysioterapian sivuilta,  joka on toiminut myös tämän sivun lähteenä.

OMT-fysioterapian hinnaston löydät täältä. Aikaa OMT-terapiaan pääset varamaan tästä

Meidän OMT-fysioterapeuttina on Sakari Maikku, Sakarista löydät lisätietoa täältä

Varaa aikasi tästä!