Lasten neurologinen kuntoutus

Lasten neurologinen kuntoutus

Toimimme KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana sekä Rovaniemen kaupungin kuntoutuksen palveluntuottajana. Tällä hetkellä meidän lapsi asiakkaiden yleisin diagnoosi on CP-vamma. Se on Suomessakin yleisin lasten vamma, mihin tarvitaan pitkäaikaista ja säännöllistä kuntoutusta.

CP-vamma on kehittyvissä aivoissa tapahtuva kertavaurio liikettä säätelevällä alueella. Vaurio voi tapahtua sikiöaikana, vastasyntyisyysvaiheessa tai varhaislapsuudessa, kuitenkin ennen 3 ikävuotta. Cp-vamma aiheuttaa pysyvän liikkumisen, asennon ylläpitämisen ja toiminnan vaikeutta. Lisäksi näiden oireiden lisäksi lapsilla on yleensä joitain liitännäisoireita, kuten aistitoimintojen poikkeavuudet, kommunikaation ongelmat, epilepsia, käyttäytymisen ongelmat jne.

Muita lasten neurologisia kehityshäiriöitä ovat esimerkiksi ADD (tarkkaavaisuushäiriö), ADHD (ylivilkkaus ja tarkkaavaisuuden häiriö), autismi, dyspraksia (motoriikan vaikeudet)

Terapeuttimme on erikoistunut lasten neurologiseen kuntoutukseen, käymällä lisäkoulutuksena NDT/Bobath-koulutuksen, sekä muita lasten neurologisen kuntoutuksen jatko-opintoja.

Mikäli haluat lisätietoa palveluistamme, niin ota yhteyttä lomakkeella.

Suosittelemme lukemaan blogi-päivityksiämme täältä.

Cp-vammasta saat lisätietoja täältä.