Neurologinen kuntoutus

Tero Nikkarinen

Neurologinen kuntoutus

Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Fysioterapian tarkoituksena on tukea asiakkaan voimavaroja ja tuoda fysioterapian sisältö kodin arkeen, jotta fysioterapiasta saatu hyöty näkyisi konkreettisesti asiakkaamme arjessa. Teemme fysioterapiaa kotikäynteinä ja teemme kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa hänen toiveitaan kuunnellen. Fysioterapian ei tarvitse rajoittua vain kotiin, vaan voimme asiakkaan toiveiden mukaan tehdä esimerkiksi kuntosalikäyntejä, liikuntaharrastuskokeiluja, ulkoilua, hiihtoa jne.

Fysioterapian tavoitteena on tuoda fysioterapia asiakkaan arkeen, jotta kuntoutuminen olisi mahdollisimman kattavaa ja asiakas voisi hyödyntää fysioterapiaa omaan arkeensa.

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta jota on mahdollista hakea, jos täyttää seuraavat kriteerit:

  • Alle 65-vuotta
  • Sinulla on vamma tai sairaus joka vaikeuttaa huomattavasti arkea ja osallistumista siihen
  • Kuntoutustarve kestää vähintään vuoden
  • Kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • Kuntoutuksen tavoitteet tukevat suoriutumista ja osallistumista

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä oikeudestasi kuntoutukseen tai olet kiinnostunut meidän kuntoutuspalveluista, niin ota yhteyttä meihin.

Toimimme KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian palveluntuottajana myös tulevalla sopimuskaudella, joka alkaa 1.1.2019.

Varaa aikasi tästä!