Lapsen huonoin istuma-asento, W-istunta?

Mikä on W-istuma-asento?

W-istuma-asennoksi kutsutaan lasten (ja miksei myös aikuisenkin) istuntaa, jossa lantio on laskeutunut alaraajojen väliin (katso kuvat). Hyvin monet lapset leikkivät tässä asennossa, koska siinä on tukipinta-alaa paljon ja se on kevyt asento leikkiä. Lisäksi lapsille on luontaista istua lonkat sisäkierrossa, sillä yleensä lapsilla on leikki-ikään asti lonkat sisäkierrossa.

Mitä W-asennossa tapahtuu?

Reisiluut kiertyvät sisäänpäin ja yleensä selkä pyöristyy. Säärien ja jalkaterän asennot vaihtelevat, ne voivat olla neutraalissa asennoissa tai sääret ja jalkaterät voivat kiertää ulospäin. Mutta W-asennosakin on paljon variaatioita, joten ainoastaan lonkkien osalta voidaan sanoa varmaksi liikesuuntien muutokset. Kuten mikä tahansa passiivinen asento, niin W-asentokin voi vaikuttaa eri kudoksiin pitkään jatkuessa. Usein W-istujat kävelevät jalkaterät sisäänpäin kiertyneenä. Kuitenkin kaikki lapset jotka kävelevät jalkaterän sisäänpäin, eivät istu W-asennossa.

Miksi W-istunnasta puhutaan negatiivisesti?

Monessa paikassa on tullut vastaan, että W-istunnassa lapsi ei missään tapauksessa saisi viettää aikaa, ei yhtään! Asennon haitaksi luetellaan yleensä kolme tekijää, jotka ovat: 1. Luiset muutokset asennosta johtuen. 2. Asento voi aiheuttaa lihaskireyksiä/-heikkouksia, etenkin lantion alueelle. 3. Asento voi aiheuttaa viivästystä motorisissa taidoissa.
Näiden asioiden vuoksi, vanhempia on kehotettu ohjaamaan lapsi nopeasti pois W-istunnasta.

Olen yrittänyt etsiä W-asennosta tutkimuksia, mutta en ole vielä löytänyt yhtään tutkimusta jolla voitaisiin osoittaa että juuri W-istuma-asento vaikuttaa edellä mainittuun kolmeen kohtaan. Enemminkin kysyisin, että voiko edellä mainitut kohdat olla seurausta esim. alentuneesta lihastonuksesta tai aisti aliherkkyydestä koska yleensä silloin lapsi ei pysty käyttämään kehoaan normaalisti muissakaan asennoissa, esim. seisten, konttaaminen? Lisäksi haluan painottaa, että yksipuoliset asennot muokkaavat kehoamme (eli pehmytkudos- ja luiset muutokset), mutta ne ovat lasten kohdalla yleensä seurausta jostain muusta, eikä kiellot ole välttämättä tavoitteen kannalta paras vaihtoehto.

Mistä W-asento voi johtua?

Yleensä W-istuma-asento on seurasta heikosta keskivartalon aktiviteetista ja/tai alentuneesta lihastonuksesta (alentuneesta lihastonuksesta voit lukea lisää tästä). Lisäksi muita syitä voivat olla lonkan rakenne tai lapsen kehityksessä olevat puutteet (motorisessa kehityksessä tai vestibulaarijärjestelmässä). Mikäli lapsi leikkii ainoastaan W-asennossa, niin silloin kannattaa miettiä mikä taustalla on ja pyrkiä vaikuttamaan ongelmiin. Mutta lähes kaikki lapset tykkäävät leikkiä W-asennossa, joten mielestäni siihen ei kannate kiinnittää liikaa huomiota, kunhan leikkiasentoina on muitakin kuin W. Mikäli lapsi leikkii pelkästään W-asennossa, voi se vaikuttaa lapsen lonkkien kehitykseen yksipuolisesti ja esimerkiksi lapset joilla on neurologinen sairaus kuten down-syndrooma tai kromosomipoikkeavuus, joissa lihasjäntevyys on yleensä matala, heidän kohdallaan W-asennosta pois oppimista kannattaa painottaa.

Yksi painava syy siihen, miksi vanhemman ei kannate koko ajan kommentoida lapsen W-asentoa on lapsen psyykkinen kehitys. Lapsi kokee todennäköisesti erittäin negatiivisena oman osaamisen ja omat taidot, kun hän ei pysty vanhemman pyynnöistä huolimatta korjaamaan asentoaan jatkuvasti, vaan ajautuu huomaamatta W-istuntaan leikkimään. Jatkuvat kommentit huonosta tai korjattavasta asennosta voivat vaikuttaa lapsen minä-kuvaan ja itsetuntoon negatiivisesti.

Mitä voin tehdä, jos lapseni istuu w-asennossa?

Tarkkaile, vaihteleeko lapsesi istuma-/leikkiasentoa vai istuuko hän aina W-asennossa. Mikäli lapsi vaihtelee luonnostaan asentoa, ei sinulla ole syytä huolestua. Mikäli W-asento on hallitseva, tulisi selvittää aluksi onko lihastonus matala, onko luiset rakenteet vielä kehittyneet niin, että lapsi voi olla muissa asennoissa, onko lapsella aisti yli- tai aliherkkyyttä jne. Mikäli ongelmana on alentunut lihastonus, lapsen tulisi tehdä paljon keskikehoa vahvistavia harjoitteitta + lihastonusta kohottavia harjoitteita. Monipuolinen liikunta kehittää myös motorisia taitoja ja keskikehon käyttöä. Lapsen keskikehon käytön vahvistumisen myötä lapsi todennäköisesti istuu vähemmän w-asennossa ja alkaa leikkiä myös muissa asennoissa. Istuma-asennon lisäksi olisi hyvä tarkkailla miten lapsi kävelee, kiertyykö jalkaterät tai lonkat kävelyn aikanakin sisälle päin. On huomioitava, että jos 1-3-vuotias lapsi kävelee jalkaterät sisäänpäin osoittaen, ei hän välttämättä kuitenkaan istu W-asennossa.

Haluamme painottaa, että neurologisen sairauden omaavien lasten kohdalla W-asentoa tulisi välttää, mikäli terapeutti ei ole antanut lupaa siihen, mutta muiden lasten osalta W-asento on yksi hyvä leikkiasento, kunhan se ei ole ainoa leikkiasento. Lapsen motorisen kehityksen ja luisten rakenteiden kehityksen kannalta olisikin tärkeä leikkiä monipuolisissa asennoissa ja vanhempien olisi hyvä kiinnittää siihen huomiota. Tätäkin asiaa pitäisi lähestyä yksilöllisesti ja ottaa huomioon yksilölliset erot luisissa rakenteissa, lapsen kehityksessä, istuma-asennoissa jne.

Kiitos, että jaksoit lukea tänne asti. Otamme mielellämme vastaan kommentteja kirjoituksesta.

Ps. Suosittelemme lukemaan kirjoituksen alentuneesta lihasjäntevyydestä. Se löytyy täältä.

-Tero

Comments 2

 1. Enpä tiennytkään, tähän asti, että tämäkin asia on ongelma isolla O:lla. Kiitos, kyllä nyt helpotti, ja mieli tekee heti hakeutua asiantuntijoidenne arvosteltavaksi.

  1. Post
   Author

   Mielestäni pyrimme tällä kirjoituksella nimenomaan kumoamaan sitä käsitystä, että W-istunta olisi lapselle vaarallinen tai tarkoittaisi automaattisesti lapsen kehitykselle jotain pahaa. Aikaisemmin näin asennosta on hyvinkin monessa yhteydessä puhuttu. Kuten kirjoitimme, niin mikäli W-istunta on ainoa leikkiasento, niin siinä vaiheessa se voi haitata lapsen motorista kehitystä ja jos lapsen lihasjänteys on matala, niin silloin olisi hyvä miettiä voisiko lasta aktivoida muihin asentoihin leikkimään.

   Me emme lapsia arvostele, vaan arvioimme heidän liikkumista ja tutkimme löytyykö siitä mitään normaalista poikkeavaa. Monia vanhempia nämä asiat huolestuttavat ja mielestäni tällaisessa tilanteessa on parempi käydä ammattilaisen (neuvola, lääkäri, fysioterapeutti) luona, kuin jäädä yksin huolien kanssa. Tämä on niin vanhemman (huoli voi olla turha) kuin lapsen (jos löytyy poikkevaa, niin saa varhaisen tuen) kannalta tärkeää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.